patent tescilBuluşlara verilen patentler , sürelerine göre ayrılmaktadır . Patent süreleri de patent türü gibi çeşittir . 
İncelemeli patent 20 yıl  , İncelemesiz patent 7 yıl , Faydalı model belgesi 10 yıldır . 
Patent Belgeleri  bazı işlemlere  göre türlere ayrılır . 
İNCELEMELİ PATENT 
İcad sahibi icadının haklarını korumak için Türk Patent Enstitüsü’ne başvuru yapması gerekir . Gerekli belgeleri de hazırlayıp kendi seçtiği araştırma kurumuna başvurur . Oradan gelecek rapor olumlu ise yine aynı kuruma ya da farklı bir ofise İnceleme Başvurusu başlatılabilir . Araştırma kurumundan gelen karar olumsuz ise dosya düzeltilip tekrar İnceleme başvurusu yapılabilir . 
   Gerekli inceleme yapıldıktan sonra , inceleme ofisinden gelecek olan rapor olumlu ise buluşa İncelemeli  Patent Belgesi verilir . Alınan belge ile buluşa dair tüm haklar 20 yıllığına buluş sahibine verilir . 
İncelemeden gelen sonuç olumsuz ise icad sahibi dosyayı tekrar düzenleyip 2. Kez hatta 3.kez TPE’ye belge almak için başvurabilir . 3. Başvuru da da olumsuz karar çıkması buluşa patent verilemeyeceği anlamına gelir . 
Patent verildiğine dair bilgi 1 aylığına patent bülteninde yayınlanır . 
İNCELEMESİZ PATENT 
Buluş için gerekli dosyalar gönderildikten sonra araştırma kurumundan gelecek rapor sonucu beklenir . TPE tarafından sonuc , icad sahibine gönderilir . İcad sahibi ürün raporunu inceler , olumsuzluk yoksa ya da olumsuzluk varda inceleme talebinde bulunmak istemiyorsa bu buluşa 7 yıllığına İncelemesiz Patent Belgesi verilir . 
Patentin alındığına dair 1 aylığına yayın yapılır . 
FAYDALI MODEL BELGESİ
Genellikle küçük buluşlar için istenen , daha hızlı alınabilen ve daha düşük maliyetli olan bu belge için araştırma raporu  ve inceleme rapor işlemine gerek yoktur . Başvuru yapıldıktan On sekiz ay içerisinde bu belge patent bülteninde yayınlanır ve diğer kişilerin icada itirazları  beklenir . Gelen itirazlara  cevap verilir ardından da 10 yıllığına bu icadın koruma hakkı başvuru sahibine verilir .