tokiGelişen bilgi ve teknoloji ile birlikte köyden kente olan göç hızla artmaktadır.  Yine göç oranına bağlı olarak artan nüfus oranına da göz önüne aldığımızda şehirlerde ki insanlar için konut ihtiyacı günden güne hızla artmaktadır. Bu sebeple şehirler de toplu konut projeleri inşa yöntemine geçilmiştir. Bunun bir kısmını devlet vatandaşlarına sosyal devlet ilkesi gereği toki aracılığı ile yapmakta bir kısmını ise son çeyrek yüzyılda hızla büyüyen inşaat firmaları yerine getirmektedir.

Faydaları

Toplu konut projeleri sayesinde imar kat oranı yükselmiş, arsa büyüklüğü olarak daha küçük araziler verimli bir şekilde kullanılarak çok katlı inşa edilebilmiş bu sayede daha küçük arazilere çok kat çıkılarak insanların barınma ihtiyacı giderilebilmiştir.

İmar kat oranlarının yükselmesi arazinin verimli kullanımı açısından önemlidir ancak Türkiye gibi deprem kuşağında yer alan bir ülke için çok katlılık bazı sorunlar yaratabilmektedir. Buna bağlı olarak yapı denetim firmaları oluşturulmuştur. Bu firmalar sayesinde yapı güvenliği de sağlanabilmekte ve insanların huzur içinde yaşamasına olanak sunulabilmektedir.