Buluşlara verilen patentler , sürelerine göre ayrılmaktadır . Patent süreleri de patent türü gibi çeşittir .  İncelemeli patent 20 yıl  , İncelemesiz patent 7 yıl , Faydalı model belgesi 10 yıldır .  Patent Belgeleri  bazı işlemlere  göre türlere ayrılır .  İNCELEMELİ PATENT  İcad sahibi icadının haklarını korumak için Türk Patent Enstitüsü’ne başvuru yapması gerekir . […]

Read More…