“Tipografi (Yunanca τύπος (typos)=”form” ve γραφία (graphia)=”yazmak” sözcüklerinden) yazıyı bir forma sokma sanatı ve tekniğidir. Font (yazı tipi), font büyüklüğü,satır uzunluğu, satır arası boşluk ve benzeri unsurların kombinasyonları ile yapılır. Yayımlanacak yazınsal içeriğin bir forma sokulması veya tasarımı olarakda tanımlanabilir. Türkçe tipografya olarak da çevrilmiştir. Terim Türkçe’ye Fransızca’dan geçmiştir.”

Read More…