Günümüz de itibarsızlaştırılmaya çalışılan büyüler oldukça fazla kullanılmaktadır. Özellikle de büyüleri kullanan kesim ve etkinliğinden yararlanan kesim büyülerin batıl ürünler olduğunu anlatmaya çalışmaktadır. Oysa ki büyüler bütün büyük dinlerde var olduğu söylenmiş ve açıklaması yapılmış metafiziksel olaylardır. Metafizikseldir çünkü henüz bilim büyüleri açıklayamamıştır

Read More…