büyü1Günümüz de itibarsızlaştırılmaya çalışılan büyüler oldukça fazla kullanılmaktadır. Özellikle de büyüleri kullanan kesim ve etkinliğinden yararlanan kesim büyülerin batıl ürünler olduğunu anlatmaya çalışmaktadır. Oysa ki büyüler bütün büyük dinlerde var olduğu söylenmiş ve açıklaması yapılmış metafiziksel olaylardır. Metafizikseldir çünkü henüz bilim büyüleri açıklayamamıştır.

Büyüleri yapan kişiler ise tarih boyunca medyum ya da din adamları olmuşlardır. Başarılı büyücüler ya devletlerin başına geçmiş ya da öldürülmüşlerdir. Öyle ki büyü yapabilen kişiler günümüzde parmakla gösterilecek kadar azdır ve başarılı büyü yapabilen kişi sayısı daha da azdır. Teori de büyü yapabilen kişiler papazlar, imamlar ve medyumlardır. Özellikle papaz büyüleri kötü niyetle yapılmış büyüler olup çözümü oldukça zor olan büyülerdir.

Büyüler kendi içlerinde kara büyü ve ak büyü olarak ikiye ayrılmaktadır. Kara büyü kötü niyetli kişiler tarafından kötü niyetle yapılan büyü türüne denir. Ak büyüler ise tam tersi olarak iyi niyet ile yapılan büyü türüne denmekle beraber büyü türlerinde kullanılan malzemelerde farklılık gösterir. Aşk büyüsü ak büyüye bir örnektir.