Aile Eğitimi ve Çocuklar

İlk eğitimin aile içinde olduğu yadsınamaz bir gerçektir. Ebeveynlerin çocuklarına karşı tutumları, çocukların kazanımlarında doğrudan etkili olmakta, dolayısıyla karakter gelişimlerinde büyük rol oynamaktadır.

Her anne baba mükemmel ile nitelendirdikleri bir evlat tanımlaması içindedirler. Oysa bu; çocuk üzerindeki olumsuz etkisi bakımından ne büyük bir yanlıştır. Asıl olan çocuğu tüm özellikleri ile olduğu gibi tanımaktır ve yönelimlerine bu doğrultuda rehberlik etmek en doğru yaklaşım olacaktır.

Aile eğitimi  ile anne babaların çocukları ile aralarındaki mesafeleri kısaltan doğru tanımlamalar, doğru tespitler ve hoşgörü kazanımı sağlanır. Bedenen ve ruhen sağlıklı bireyler yetiştirmek için, rol model olan anne babaların, çocuklarının gelişimi konusunda bilgilendirilmesi, bilinçli birer ebeveyn olmalarının sağlanması ve tüm bunların davranışa dönüştürülmesi son derece önem taşır.